Saturday, February 14, 2015

Perubatan Naturopati


Perubatan Naturopati adalah salah satu sistem perubatan yang mengamalkan konsep perubatan semulajadi berdasarkan tenaga vital (Vital Force) atau juga disebut sebagai tenaga hayat. Tenaga hayat berperanan dalam mendorong proses perjalanan dalaman sistem tubuh badan seperti metabolism, pembiakan, pertumbuhan dan adaptasi persekitaran (penyesuaian dan keimunan). Didalam perubatan naturopati juga, konsep perubatannya adalah lebih kepada rawatan holistik dengan rawatan yang bersifat bukan invasive dan pengelakkan daripada melakukan pendedahan serta penggunaan ubat-ubat “Crude Drug” secara amnya.
Konsep Naturopati lebih tertumpu kepada penggunaan bahan-bahan semulajadi, kaedah invasive yang minimal, serta penggalakkan proses penyembuhan semulajadi melalui tenaga hayat.
Doktor Naturopati menggunakan prinsip-prinsip naturopati dalam konteks amalan perubatan konvensional. Naturopati terdiri daripada kaedah rawatan yang berlainan tahap penerimaan oleh masyarakat perubatan konvensional yang berbeza-beza; rawatan ini terdiri daripada rawatan Akupuntur, Bekam, Nutrisi, Refleksologi, Hydrotherapy, Iridology dan lain-lain. Di dalam pengajian perubatan Naturopati, pelajar akan mempelajari jenis-jenis rawatan yang terkandung dalam konsep Naturopati.